Andere spreekuren

  • Wratten spreekuur:  In principe op de woensdagmiddag. Kunt u die middag echter niet, dan kan het evt  op een andere dag.
  • Diabetes spreekuur(suikerziekte):  Elke woensdag van de week bij Irene Scholte, praktijkondersteuner
  • COPD spreekuur (longen): iedere donderdagochtend bij Irene Scholte
  • CVRM spreekuur( hart en vaten): iedere woensdag en donderdagochtend bij Irene Scholte